WAŻNE I PILNE

Szanowni Państwo,

Od marca 2017 roku do lipca 2018 roku będziemy realizowali projekt, dofinansowany z Unii Europejskiej „Budowanie przewagi konkurencyjnej firm z branży fryzjersko – kosmetycznej”.
Jest to pierwszy w Polsce projekt skierowany do branży fryzjersko – kosmetycznej, oferujący firmom wyjątkowe wsparcie w postaci:

– diagnozy stanu przedsiębiorstwa przeprowadzonej pod kątem dwóch perspektyw. Pierwsza z nich to perspektywa rynkowa. Doradca zajmie się tu analizą przedsiębiorstwa odnosząc się do: konkurencji, pozycji na rynku, produktów/usług, klientów. Druga z nich to perspektywa infrastruktury (nauki i rozwoju). W tej perspektywie opisywane będą wszystkie aktywa fizyczne mające znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz posiadane przez właścicieli oraz pracowników organizacji kompetencje i kwalifikacje,

– analizy SWOT, która będzie stanowić bazę do identyfikacji kluczowych problemów, słabych
i mocnych stron przedsiębiorstwa, a także szans i zagrożeń rozwoju na rynku. Dodatkowo zostanie dokonana identyfikacja zasobów, dzięki którym może ono osiągnąć przewagę nad konkurencją,

– każda firma określi z doradcą swój cel – stan rozwoju przedsiębiorstwa do którego chce dojść i do którego może dojść biorąc pod uwagę wyniki z przeprowadzonych analiz.

Dla każdej firmy zostanie przygotowany Plan Rozwoju, w którym zostanie zawarty opis sposobu dojścia do oczekiwanej przez przedsiębiorstwo sytuacji w rozwoju. Plan składał się będzie:

– celów przedsiębiorstwa wraz ze wskazówkami dotyczącymi koniecznych działań, aby je osiągnąć,

– informacji o zasobach potrzebnych do wdrożenia Planu Rozwoju: finansowych, ludzkich, rzeczowych, a także harmonogram działań

– dane o usługach, o które powinna być rozszerzona działalność przedsiębiorstwa.

Oprócz powyższych działań każdy przedsiębiorca otrzyma doradztwo wspierające go w drożeniu Planu Rozwoju, dające mu konkretne wskazówki działań niezbędnych do osiągnięcia założonych celów.

Uczestnictwo w projekcie wiąże się w wpłatą w wysokości 10% wartości wsparcia tj. ok. 630 zł dla jednej firmy. Pozostałą kwotę (90%) finansuje Unia Europejska.

W chwili obecnej prowadzony wstępną rekrutację. Kryteriami selekcji zgłoszonych firm są:

– działalność w branży fryzjersko-kosmetycznej (PKD 96.02.Z)

– status mikroprzesiębiorstwa (zatrudnienie do 9 pracowników i przychód nieprzekraczający 2 mln euro),

– niewykorzystanie tzw. pomocy de mimimis/dotacji w wysokości 200 tys. euro w przeciągu trzech ostatnich lat.
Zgłoszenia chętnych firm przyjmujemy do 20.01.2017r. po tym terminie zostania przeprowadzona I runda selekcji. Ze względu na szerokie kryteria selekcji decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy firmy działające na rynku polskim, zainteresowane dalszym rozwojem. Rekrutacja została otwarta z dniem 14.01.2017r. i wszyscy mają takie same szanse aby dostać się do projektu i poprawić sytuacje ekonomiczną swojej firmy.